Szczotki alternatora

We współczesnych samochodach poprawność funkcjonowania wielu układów jest zależna od dostarczanej energii elektrycznej. Do kluczowych elementów alternatora, który pełni w tym procesie ważną rolę. należą szczotki. Poprawne działanie tego elementu jest niezbędne do przetwarzania wytwarzanego pola magnetycznego w prąd przemienny. Ciągła praca podczas jazdy samochodem sprawia, że z czasem może dojść do usterki będącej skutkiem nadmiernej eksploatacji. Wówczas należy wymienić zużyte elementy, co można dokonać w stosunkowo prosty i opłacalny sposób.

Działanie

Szczotki alternatora to element, którego jedną z funkcji jest wprawienie w ruch elektromagnesu. Zlokalizowane są w przeciwnym miejscu w stosunku do koła pasowego. Wytwarzane przez wirnik pole magnetyczne następnie jest przetwarzane w prąd przemienny, w dalszej kolejności zostanie zamienione w prąd stały. Wykonywane są najczęściej z wytrzymałych, a przede wszystkim bardzo dobrze przewodzących energię elektryczną stopów metali.

Eksploatacja

Opisywane w tym artykule szczotki alternatora to element układu elektrycznego, który stanowi jedną z najbardziej narażonych na uszkodzenia części. Jest to związane z ciągłym obciążeniem w trakcie pracy auta, co z reguły z biegiem czasu przekłada się na konieczność wymiany. Jednym z objawów, który może świadczyć o niewłaściwym działaniu szczotek alternatora, może być problem z jego ładowaniem, w tym przede wszystkim spadek napięcia lub jego całkowity brak.

Sposób wymiany

W przypadku istotnych zmian w poprawnym funkcjonowaniu szczotek alternatora, w tym jego nadmiernej eksploatacji, wymiana zużytych części może być konieczna. Szczotki są jednym z nielicznych elementów alternatora, który bez problemu można zastąpić nową częścią. W tym celu należy przede wszystkim odłączyć wszystkie przewody doprowadzające energię do systemu. Powinno się też delikatnie obchodzić ze szczotkotrzymaczami, których zadaniem jest przytrzymywanie szczotek podczas pracy, delikatnie odkręcając ich śruby. Później można swobodnie wyjąć wyeksploatowane elementy.