Regulamin

REGULAMIN i WARUNKI SPRZEDAŻY

1. Sprzedawca
 
Sklep internetowy www.skleprozruszniki.pl,  działający pod adresem www.skleprozruszniki.pl jest firmą: AUTOTRONIC SERVICE POLAND sp. z o.o. z siedzibą w Rumi przy ul.Jana III Sobieskiego 22, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - pod numerem KRS 0000564376, z kapitałem zakładowym 500.000,00 zł wpłaconym w całości. Nr NIP 5882410339, nr REGON 361881630. NIP EUROPEJSKI: EU PL 5882410339
 

2. Potwierdzenie złożenia zamówienia

Złożone zamówienie będzie każdorazowo potwierdzane telefonicznie lub drogą mailową przez pracownika naszej firmy. Dlatego też niezbędne jest podanie numeru telefonu lub adresu e-mail w formularzu zamówienia.
Każde zamówienie jest sprawdzane z katalogami firmowymi producentów lub w komputerowych programach serwisowych w celu ograniczenia pomyłek - dlatego bardzo ważne jest podanie w zamówieniu szczegółowych danych dotyczących modelu samochodu i wszelkich informacji mogących mieć wpływ na zgodność zamawianego towaru z samochodem, do którego ma być zamontowana zamówiona część.

 

3. Termin realizacji

Termin realizacji wynosi 24h dla zamówień złożonych na terenie Polski. - ZAMÓWIENIA ZŁOŻONE DO GODZINY 13:00 WYSYŁAMY TEGO SAMEGO DNIA

W przypadku płatności przelewem termin może wydłużyć się o czas realizacji przelewu. Przesyłki kurierskie są dostarczane firmą kurierską w terminie do dwóch dni roboczych po dokonaniu wysyłki z magazynu www.skleprozruszniki.pl. Czas dostawy może ulec wydłużeniu wskutek nieprzewidzianych zjawisk pogodowych i ogólnych - awaria serwera, braki prądu, awaria środka transportu, utrudnienia drogowe wywołane wypadkiem, robotami drogowymi.


www.skleprozruszniki.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie zamówienia lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym podczas rejestracji lub składania zamówienia przez Klienta.

 

4. Formy płatności

Klient może wybrać następujące formy płatności :
a) Przelew na konto firmy (przesyłka ubezpieczona zależna od wagi, do 39 PLN)
b) Gotówka,
c) Za pobraniem (przesyłka ubezpieczona zależna od wagi, do 49 PLN),
d) Bon zakupowy lub promocyjny.

AUTOTRONIC SERVICE POLAND sp. z o.o.
ul.Jana III Sobieskiego 22   84-230 Rumia

Adres Banku:
Raiffeisen Bank Polska S.A.
ul. Grzybowska 78
00-844 Warszawa

SWIFT: RCBWPLPW

Numer konta PL:  18 1750 0012 0000 0000 3407 0447
Numer konta EUR: 96 1750 0012 0000 0000 3407 0498
Numer IBAN PL 18 1750 0012 0000 0000 3407 0447

 

 

Cena wysyłki zawiera dopłatę paliwową, drogową oraz jeden przedmiot.

 

 

5. Dowód zakupu

Każdy towar wysłany zostaje wraz z paragonem fiskalnym lub fakturą Vat. Ponadto załączone są warunki sprzedaży/gwarancji.
Paragon lub faktura jest warunkiem koniecznym do zwrotu towaru lub wymiany oraz do złożenia reklamacji.
 
6. Dostawa

Wszystkie zamówione części w www.skleprozruszniki.pl wysyłamy firmą kurierską. Koszt przesyłki uzależniony jest od wagi oraz gabarytów zamawianych towarów.
Jeżeli jesteś z Bożegopola Wielkiego lub Redy/Rumi możemy dostarczyć towar w umówione wcześniej miejsce, a koszt dostarczenia pokrywa firma AUTOTRONIC (dotyczy to zamówień, których wartość przekracza/jest równa 500 NETTO PLN).
 
7. Zwrot Pieniędzy
 
Pieniądze zwracane są za pomocą przelewu lub przekazu pieniężnego na adres wskazany przez kupującego w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez Sprzedawcę faktury korygującej Vat - faktura wymaga podpisu Kupującego!
Sprzedawca nie odpowiada za błędne wskazanie przez Kupującego danych niezbędnych do zwrotu pieniędzy.

8.  Zwrot towaru

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827), w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania zamówionego towaru, konsument ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, wg zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Kupujący jest obowiązany do odesłania towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni na adres: AUTOTRONIC SERVICE POLAND sp. z o.o. ul.Jana III Sobieskiego 22, 84-230 Rumia. Koszty przesyłki zwrotnej pokrywa kupujący.

Zwrot środków pieniężnych nastąpi w ciągu 14 dni od otrzymania stosownego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Ustawa z 30 maja 2014r. o prawach konsumenta Dz. U. z 24 czerwca 2014r. poz. 827 umożliwiająca odstąpienie od umowy zawartej na odległość jest ustawą konsumencką, regulującą stosunki pomiędzy Przedsiębiorcą a Konsumentem, czyli osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Przykro nam, ale zgodnie z powyższym zwrot Towaru na tej podstawie nie jest możliwy.


Informujemy, że w przypadku zawarcia umowy sprzedaży jako firma/przedsiębiorca prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ramach tzw. 14 dniowego zwrotu nie przysługuje.

Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

Jeśli dostarczony Państwu towar nie był zgodny z zamówieniem, prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas o tym fakcie. Tak szybko, jak to możliwe wymienimy towar na inny, na swój koszt. Wymiana towaru zostanie dokonana zgodnie z dostępnością produktu w naszym sklepie. W przypadku braku dostępności towaru na wymianę firma AUTOTRONIC SERVICE POLAND sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zwrotu środków pieniężnych za zakupione części.

9. Reklamacje

Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady fabryczne może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu lub za pośrednictwem sklepu www.skleprozruszniki.pl.

Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze:
a.    wad fabrycznych,
b.    uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu
c.    niezgodności towaru z towarem zawartym w zamówieniu


Prosimy o sprawdzenie przesyłki przy odbiorze. W przypadku stwierdzenia, iż otrzymany towar posiada braki, albo też został mechanicznie uszkodzony, prosimy zażądać od kuriera spisania protokołu szkodowego oraz pozostawienia Państwu jego egzemplarza (ważne, żeby nastąpiło to w dniu dostawy) oraz o niezwłoczne poinformowanie AUTOTRONIC SERVICE POLAND sp. z o.o. w celu jak najszybszego rozwiązania problemu.

W przypadku towarów, na które producent udzielił gwarancji, Klient ma do wyboru dwa sposoby reklamowania niezgodności zakupionego towaru z umową:

- Klient ma możliwość reklamowania towaru u sprzedawcy jakim jest firma AUTOTRONIC SERVICE POLAND sp. z o.o.  Taką reklamację należy zgłosić pisemnie i przesłać ją poprzez e-mail na adres biuro@skleprozruszniki.pl lub drogą pocztową na adres firmy AUTOTRONIC SERVICE POLAND sp. z o.o. , pod adresem ul. Torowa 8, 84-230 Rumia.
- Skorzystania z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w tym wypadku Klient reklamuje towar bezpośrednio u gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji) a firma AUTOTRONIC SERVICE POLAND sp. z o.o. . jest tylko pośrednikiem przekazującym reklamację.

Reklamację należy zgłosić w miejscu zakupu towaru, czyli w naszym sklepie internetowym, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

W przypadku uznania reklamacji jakościowej lub stwierdzenia niezgodności towaru z umową wymiana zostanie dokonana zgodnie z dostępnością produktu w naszym sklepie. W przypadku braku dostępności towaru na wymianę firma AUTOTRONIC SERVICE POLAND sp. z o.o.  zobowiązuje się do zwrotu środków pieniężnych za uznane w procesie reklamacji części samochodowe.


Jeżeli dostarczony produkt nie będzie spełniał wymagań gwarancyjnych. Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany.

Gwarancja i rękojmia obejmuje tylko wady materiałowe i produkcyjne, nie obejmuje uszkodzeń na skutek niewłaściwego montażu, w wyniku wypadku, normalnego zużycia eksploatacyjnego oraz przedwczesnego zużycia na skutek niewłaściwego stanu innych elementów zawieszenia (wahacze, sworznie, końcówki, tuleje gumowo-stalowe, osłony itp.).

Roszczenia z tyt. gwarancji, czy rękojmi dotyczą tylko samego towaru (wymiana na wolny od wad lub zwrot równowartości) - nie dotyczą kosztów dodatkowych takich jak transport, montaż, demontaż, badania diagnostyczne etc.

10. Ochrona Danych Osobowych


Sklep www.skleprozruszniki.pl zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29-08-1997r. "O ochronie danych osobowych" (Dz. U. Nr 133 poz. 883).
Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz. U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od AUTOTRONIC SERVICE POLAND sp. z o.o.  informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) na podany przy rejestracji w sklepie www.skleprozruszniki.pl  adres poczty elektronicznej.


Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także zwrócenia się z żądaniem usunięcia podanych danych osobowych , w tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres biuro@skleprozruszniki.pl Zbierane dane przetwarzane będą wyłącznie w celu świadczenia usług w serwisach, których właścicielem jest AUTOTRONIC SERVICE POLAND sp. z o.o.  oraz w serwisach należących do jego partnerów biznesowych. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

11. Postanowienia końcowe

Regulamin określa zasady zakupów w sklepie www.skleprozruszniki.pl  Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.
Cennik oraz informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu www.skleprozruszniki.pl nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie odzwierciedlenie oferty producenta, dlatego też, nie gwarantujemy pełnej dostępności produktów zawartych w cenniku. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta.

Wszelkie zdjęcia rozruszników oraz alternatorów są zdjęciami tylko poglądowymi producentów - mogą odbiegać od faktycznego stanu produktu.
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10.10.2015r.


Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują w dniu ich opublikowania na stronie www.skleprozruszniki.pl i nie dotyczą praw nabytych Konsumentów przed datą opublikowania Regulaminu.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie artykuły Kodeksu Cywilnego.

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.